Vi restaurerer dine gamle fotos, uden at påvirke originalbilledet. Vi klarer opgaver som f.eks.: Oprettelse af falmede farver, korrigere farvefejl, Ændre farvebilleder til sort/hvid, Reparere skader efter fugt eller skimmelsvamp Fjerner støv, ridser og pletter.
Ikke alt kan fikses, men sikker meget mere end du tror, så kontakt os og lad os kigge på opgaven sammen.


Basis restaurering

pris er pr. billede

Justering af toner, kontrast, lysstyrke, skarphed og farvestik.

Fjernelse af mindre ridser og pletter

Leveret digitalt i 300ppi i enten sepia eller sort/hvid

150,-

Grundig restaurering

pris er pr. billede

Justering af toner, kontrast, lysstyrke, skarphed og farvestik.

Fjernelse af ridser og pletter

Restaurering af manglende områder (ukomplicerede)

Leveret digitalt i 300ppi
i enten sepia eller sort/hvid

300,-

Kompliceret restaurering

pris er pr. billede

Justering af toner, kontrast, lysstyrke, skarphed og farvestik.

Fjernelse af mindre ridser og pletter

Restaurering af komplicerede
manglende områder

Leveret digitalt i 300ppi
i sepia & sort/hvid

600,-